Skopal Petr - notář

nám. Dr. E. Beneše 25/27, Holešov 76901
  • Obory činnosti:

    Notáři a notářské kanceláře

  • Výrobky a služby:- notář, notářská kancelář
  • Popis činnosti: Mezi základní pravomoc notáře patří sepisování notářských zápisů o právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, provádění úschov a činnost notáře v rámci dědického práva.
Kontaktní údaje
Zvětšit