Poloha firmy
Hledat Resetujte filtr

Houdek Ivan - notář Příbram

Notáři a notářské kanceláře

JUDr. Ivan Houdek, notář se sídlem v Příbrami, je pověřen notářským úřadem v obvodu Okresního soudu v Příbrami.

+420 724 996 504
www.notar-houdek.cz

Kawulok Josef - notář Ostrava

Notáři a notářské kanceláře

Notářská kancelář JUDr. Josef Kawulok poskytuje svým klientům zcela plný a komplexní rozsah notářských činností.

+420 596 111 798
+420 724 217 411
https://www.notarkawulok.cz/

Staníčková Hana - notářka Opava

Notáři a notářské kanceláře

Nabídka notářských služeb ve všech oblastech obchodního a občanského práva, zejména sepisování kupních smluv, darovacích smluv, manželských smluv, závětí, ověřování podpisů a shody listin, poskytování výpisů z veřejných evidencí (katastru nemovitostí).

+420 553 623 251

Pařík Ivo - notář Kolín

Notáři a notářské kanceláře

Nabízíme komplexní služby notářské kanceláře - poskytování výpisů z Czech Pointu, převody nemovitostí, notářské úschovy, notářské zápisy jako podklady pro exekuci, závěti, vydědění a ustanovení správců dědictví, majetkové smlouvy manželů.

+420 321 727 553
www.notar-kolin.cz

Bičanová Gabriela - notářka Uherské Hradiště

Notáři a notářské kanceláře

Mezi základní pravomoc notáře patří sepisování notářských zápisů o právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, provádění úschov a činnost notáře v rámci dědického práva. Pobočka - Notářská kancelář Uherský Brod

JUDr. Radmila Krátká Jeseník

Notáři a notářské kanceláře

Nabízíme notářské činnosti a další služby, které jsou v souladu s notářským řádem. Mezi základní pravomoc notáře patří sepisování notářských zápisů o právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, provádění úschov.

Marcel Josef - notář Chomutov

Notáři a notářské kanceláře

Nabízíme komplexní služby notářské kanceláře - poskytování výpisů z Czech Pointu, převody nemovitostí, notářské úschovy, notářské zápisy jako podklady pro exekuci, závěti, vydědění a ustanovení správců dědictví, majetkové smlouvy manželů.

+420 474 652 064

Trutnová Jana - notářka Žďár nad Sázavou

Notáři a notářské kanceláře

Nabízím notářské služby. Zabývám se právním servisem pro české i zahraniční subjekty. Kanceláře dále ve Velkém Meziříčí a Uherském Hradišti.

+420 566 621 248
+420 732 177 175 (Velké Meziříčí)