Poloha firmy
Hledat Resetujte filtr

JAROSLAV TRUHLÁŘ Vysoké Mýto

Znalci a znalectví

Znalecké posudky nemovitostí, znalci v oboru nemovitostí.

+420 605 425 477

TOMÁŠ HURTA Vsetín

Znalci a znalectví Odhadci, odhady

Nabízíme oceňování nemovitostí, majetku, podniků a také znalecké posudky. Oceňování věcí movitých, oceňování věcí nemovitých, oceňování nehmotného majetku, oceňování finančního majetku, oceňování podniku.

+420 737 263 904
www.hbreal.cz

Znalecký a oceňovací ústav s.r.o. Prostějov

Znalci a znalectví

Znalecké posudky pro nemovitosti, podniky, akcie, fúze, přeměny a transformace, movité věci, know-how, ochranné známky a pohledávky. Dále se zabýváme oceňováním nepeněžitých vkladů, tržní oceňování majetku, dědické řízení.

+420 582 334 822
+420 602 529 039
www.znalecky.cz