Poloha firmy
Hledat Resetujte filtr

Ing.arch. SEDLÁČKOVÁ PAVLA Praha 1

Projektanti, projektování

Zajišťujeme projektování nebo projekty v oblasti pozemních staveb. Vypracováváme studie, projekty ke stavebnímu povolení, interiéry, urbanismus, vizualizace, žánrová fotografie.

+420 222 212 043
+420 604 149 714
A
Ekonomický rating

A stabilní subjekt s velmi nízkou mírou rizika,
datum posledního ověření 01.05.2021

stabilní subjekt

BROS BAU s.r.o. Praha

Projektanti, projektování

Stavební práce, stavby na klíč, demolice staveb, rekonstrukce budov, rekonstrukce interiérů.

+420 739 045 240
www.brosbau.cz

Vaštík Karel, Ing. Vnorovy

Projektanti, projektování

Provádím projekce vodohospodářských staveb, vypracování dokumentace, inženýrské stavby, vodohospodářské projekty.

+420 518 328 168
+420 603 853 613

ENGO servis s.r.o. Ostrava

Projektanti, projektování

Inženýrská a projekční činnost, zpracování odborných posudků dle zákona č. 86/2002 Sb.

+420 596 115 199
www.engoservis.cz

FSP projekční kancelář s.r.o. Praha

Projektanti, projektování

Nabízíme architektonické projektové a inženýrské práce od studie po zajištění stavebního povolení, včetně dozoru na stavbě a zajištění kolaudace. Společnost provádí autorský dozor projektanta a zajišťuje technický dozor pro investora.

PROFat + EKIS Jihlava, spol. s r.o. Jihlava

Projektanti, projektování

Dodávka inženýrských služeb pro stavebnictví. Provádění projektových prací ve stavebnictví. Zpracování průkazu energetické náročnosti. Projekty staveb Jihlava. Projekční práce ve stavebnictví Jihlava.

+420 567 303 306
+420 603 805 283

TIPRO projekt s.r.o. Brno

Projektanti, projektování

Naše firma se zabývá projektovou činností, nabízíme projektovou dokumentaci pozemních staveb, architektonické studie a projekty. Komplexní nabídka služeb - zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního souhlasu, potřebných posudků, autorský a technický dozor.

+420 542 210 272
www.tiproprojekt.cz

Atelier Hestia, s.r.o. Nový Knín

Projektanti, projektování

Společnost ATELIER HESTIA s.r.o. provádí komplexní služby týkající se projektové a inženýrské činnosti v oblasti pozemních staveb. Služby provádíme od přípravy projektové dokumentace až po vyřízení stavebního povolení, technický a autorský dozor.

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o. Prostějov

Projektanti, projektování

Hlavní činností společnosti je projektování staveb dopravních, inženýrských, pro bydlení a občanského vybavení. Dovolujeme si také nabídnout inženýrskou činnost vč. technického dozoru staveb v oborech železniční, silniční, městské a příměstské dopravy.

+420 775 420 252
http://www.fprojekt.cz/

Ing. Pavel Titl Uherský Ostroh

Projektanti, projektování

Nabízím projektování obytných, průmyslových a zemědělských staveb. Poskytování znaleckých posudků a oceňování nemovitostí.

+420 572 591 396
+420 603 819 528

KO-KA s.r.o. Praha

Projektanti, projektování

projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, podzemní stavby, kanalizace, inženýrské sítě, prověřovací studie, studie proveditelnosti, analýza nákladů a výnosů

+420 224 355 441
www.ko-ka.cz

PPU spol. s r.o. Praha

Projektanti, projektování Stavební inženýrství

Projektové dokumentace dopravních a inženýrských staveb, technická infrastruktura v územních plánech, posudky a studie v oblasti životního prostředí. Konzultace - doprava a technické vybavení.

+420 274 812 497
www.ppusro.cz

STRADA HK spol. s r.o. Hradec Králové

Projektanti, projektování

Nabízíme architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství v oblasti pozemních komunikací. Zajišťujeme zpracování projektové dokumentace včetně vyřízení všech potřebných povolení k zahájení realizace stavby.

+420 495 545 013
+420 737 557 981
www.stradahk.sluzby.cz

TEEN engineering s.r.o. Valašské Meziříčí

Projektanti, projektování

Profesionální zaměření firmy:
projektová a inženýrská činnost
při přípravě a realizaci staveb a jejich částí, včetně zajištění podkladů pro výběrová řízení, podkladů pro uzavírání dodavatelských smluvních závazků, zajišťování potřebných povolení, technických ekologických studií vyplývajících z platné legislativy, kvalifikované řízení, technický a stavební dozor, včetně přejímek jednotlivých stavebních dodávek a činností při zajištění úřední kolaudace.

+420 575 750 611 (ústředna)
+420 603 599 880
www.teen-vm.cz

Zdeněk Závodník Náklo

Projektanti, projektování

Nabízím své služby v oblasti rozpočtování stavebních konstrukcí a prací, sestavování položkových rozpočtů, kontroly cen stavebních materiálů a prací, výběr zhotovitele na stavební dílo, a jiné.

Zdeňka Kubešová Heřmanova Huť

Projektanti, projektování

Zdeňka Kubešová poskytuje komplexní projektantské služby:
-zpracování architektonických studií
-vizualizace navržených řešení
-zpracování projektové dokumentace pro
-územní řízení
-stavební řízení
-provádění stavby
-zaměření stávajícího stavu

+420 602 428 281
+420 602 428 281

AGP - nova spol. s r.o. České Budějovice

Projektanti, projektování

Firma byla založena roku 1991. Činnosti firmy je členěná do samostatných sekcí, projektová a inženýrská činnost, statika a dynamika staveb, planografie, dojící technologie.

+420 387 316 075
+420 602 403 350
www.agpnova.cz

Ing. Miroslav Kadrnožka Brno

Projektanti, projektování

Projekční práce v oboru elektro do úrovně napětí 35kV a slaboproud.VN: trafostanice a rozvodny VN.NN: Rozvodny NN, domovní rozvody, rodinné domy, průmyslové rozvody, rozvody ve zdravotnictví, obchodní centra a pod.

+420 739 219 936
www.kadrnozka.cz