Poloha firmy
Hledat Resetujte filtr

Ing.arch. SEDLÁČKOVÁ PAVLA Praha

Projektanti, projektování

Zajišťujeme projektování nebo projekty v oblasti pozemních staveb. Vypracováváme studie, projekty ke stavebnímu povolení, interiéry, urbanismus, vizualizace, žánrová fotografie.

+420 222 212 043
+420 604 149 714

ENGO servis s.r.o. Ostrava

Projektanti, projektování

Inženýrská a projekční činnost, zpracování odborných posudků dle zákona č. 86/2002 Sb.

+420 596 115 199
www.engoservis.cz

KO-KA s.r.o. Praha

Projektanti, projektování

Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, podzemní stavby, kanalizace, inženýrské sítě, prověřovací studie, studie proveditelnosti, analýza nákladů a výnosů.

+420 224 355 441
www.ko-ka.cz

TIPRO projekt s.r.o. Brno

Projektanti, projektování

Naše firma se zabývá projektovou činností, nabízíme projektovou dokumentaci pozemních staveb, architektonické studie a projekty. Komplexní nabídka služeb - zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního souhlasu, potřebných posudků, autorský a technický dozor.

+420 542 210 272
www.tiproprojekt.cz

Vaštík Karel, Ing. Vnorovy

Projektanti, projektování

Provádím projekce vodohospodářských staveb, vypracování dokumentace, inženýrské stavby, vodohospodářské projekty.

+420 518 328 168
+420 603 853 613

AGP - nova spol. s r.o. České Budějovice

Projektanti, projektování

Firma byla založena roku 1991. Činnosti firmy je členěná do samostatných sekcí, projektová a inženýrská činnost, statika a dynamika staveb, planografie, dojící technologie.

+420 387 316 075
+420 602 403 350
www.agpnova.cz

Projekt OKV s.r.o. Havlíčkův Brod

Projektanti, projektování

Provádíme dokumentace ve všech stupních: studie stavby, dokumentace pro stavební povolení, prováděcí dokumentace, výrobně technické dokumentace. Zabýváme se ocelovými, dřevěnými, hliníkovými a železobetonovými konstrukcemi.

+420 776 866 570
www.projekt-okv.cz

FSP projekční kancelář s.r.o. Praha

Projektanti, projektování

Nabízíme architektonické projektové a inženýrské práce od studie po zajištění stavebního povolení, včetně dozoru na stavbě a zajištění kolaudace. Společnost provádí autorský dozor projektanta a zajišťuje technický dozor pro investora.

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o. Prostějov

Projektanti, projektování

Hlavní činností společnosti je projektování staveb dopravních, inženýrských, pro bydlení a občanského vybavení. Dovolujeme si také nabídnout inženýrskou činnost vč. technického dozoru staveb v oborech železniční, silniční, městské a příměstské dopravy.

+420 775 420 252
http://www.fprojekt.cz/

Ing. arch. Andrea Benešová Hradec Králové

Projektanti, projektování

Projektování občanských staveb, bytových domů, rodinných domů, průmyslových staveb, restaurací a klubů, interiérů. Specializace na rekonstrukce staveb a památkových objektů.

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. Brno

Projektanti, projektování Stavební inženýrství

Stavební firma specializovaná na výstavbu a rekonstrukci inženýrských sítí, pozemních komunikací a zpevněných ploch, specializované vodohospodářské objekty, zemní práce. Doplňkově nabízíme silniční nákladní dopravu a stavební mechanizaci.

+420 737 257 551
www.isbrno.cz

Jaroslav Urválek Mělník

Projektanti, projektování

Zabývám se výkonem odborných a projektových činností ve výstavbě. Nabízím vedení realizace stavby. Provádím stavebně technické průzkumy a autorský i technický dozor. Vypracovávám statické a tepelně technické posudky.

+420 315 670 860
+420 736 651 847

JOSEF TOMÁŠEK – ELEKTRO PROJEKCE A PORADENSTVÍ Žďár nad Sázavou

Projektanti, projektování

Provádíme projekční práce a výpočty umělého denního osvětlení i hromosvodů. Nabízíme projekce elektro a velkokuchyňského zařízení.

+420 566 627 240

PPU spol. s r.o. Praha

Projektanti, projektování Stavební inženýrství

Projektové dokumentace dopravních a inženýrských staveb, technická infrastruktura v územních plánech, posudky a studie v oblasti životního prostředí. Konzultace - doprava a technické vybavení.

+420 274 812 497
www.ppusro.cz

TEEN engineering s.r.o. Valašské Meziříčí

Projektanti, projektování

Profesionální zaměření firmy: projektová a inženýrská činnost při přípravě a realizaci staveb a jejich částí, včetně zajištění podkladů pro výběrová řízení, podkladů pro uzavírání dodavatelských smluvních závazků, zajišťování potřebných povolení, technických ekologických studií vyplývajících z platné legislativy, kvalifikované řízení, technický a stavební dozor, včetně přejímek jednotlivých stavebních dodávek a činností při zajištění úřední kolaudace.

+420 575 750 611 (ústředna)
+420 603 599 880
www.teen-vm.cz

Zdeňka Kubešová Heřmanova Huť

Projektanti, projektování

Zdeňka Kubešová poskytuje komplexní projektantské služby:
-zpracování architektonických studií
-vizualizace navržených řešení
-zpracování projektové dokumentace pro
-územní řízení
-stavební řízení
-provádění stavby
-zaměření stávajícího stavu

+420 602 428 281
+420 602 428 281

BROS BAU s.r.o. Praha

Projektanti, projektování

Stavební práce, stavby na klíč, demolice staveb, rekonstrukce budov, rekonstrukce interiérů.

+420 739 045 240
www.brosbau.cz

PROFat + EKIS Jihlava, spol. s r.o. Jihlava

Projektanti, projektování

Dodávka inženýrských služeb pro stavebnictví. Provádění projektových prací ve stavebnictví. Zpracování průkazu energetické náročnosti. Projekty staveb Jihlava. Projekční práce ve stavebnictví Jihlava.

+420 567 303 306
+420 603 805 283

Zdeněk Závodník Náklo

Projektanti, projektování

Nabízím své služby v oblasti rozpočtování stavebních konstrukcí a prací, sestavování položkových rozpočtů, kontroly cen stavebních materiálů a prací, výběr zhotovitele na stavební dílo, a jiné.