Poloha firmy
Hledat Resetujte filtr

Ing. Pavel Tuček Brno

Geodetické, kartografické služby

Geodetické práce v katastru, geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, staveb, projektování pozemkových úprav, práce v inženýrské geodézii, zaměření inženýrských sítí, skutečného provedení staveb.

+420 602 736 267
www.geokomplex.cz
A
Ekonomický rating

A stabilní subjekt s nízkou mírou rizika,
datum posledního ověření 01.06.2020

stabilní subjekt

Geprois, spol. s r.o. Přerov

Geodetické, kartografické služby

Inženýrská geodézie se specializací na výstavbu silnic, dálnic a mostů, zaměření pro projekt, měření jeřábových drah, výpočty kubatur. Důlně měřická činnost. Zpracování geometrických plánů a vytyčování vlastnických hranic pozemků.

+420 581 205 679
+420 603 802 477
www.geprois.cz

Ing. Petr Čech Uherský Brod

Geodetické, kartografické služby

Geodetická kancelář nabízí geodetické práce, vytyčení pozemků, krajinné vyměřování, zeměměřičství a zaměření inženýrských sítí.

+420 572 637 900
+420 604 343 298
www.geodetub.cz

Ing. Jiří Fiedler Hradec Králové

Geodetické, kartografické služby

Firma provádí geodetické práce,vytyčování a zaměřování pozemků.Určování souřadnic metodou GPS, geodetické zaměřování tras inženýrských sítí.Tvorba map, mapové podklady pro projektování staveb.

+420 775 745 760
www.fiedler-geo.cz

GEOPORT, s.r.o. Opava

Geodetické, kartografické služby

Poskytujeme geodetické služby v oblasti katastru nemovitostí, inženýrské geodézie a pozemkových úprav. Poskytujeme rovněž služby soudního znalce v oboru katastr nemovitostí a nabízíme ocenění nemovitostí.

+420 553 624 799
+420 602 774 142
www.geoportopava.cz

H-PRO GEO s.r.o. Litoměřice

Geodetické, kartografické služby

Provádíme projektování dopravních staveb a geodetické práce. Provozovna Důlce 39, Ústí nad Labem, 400 01.

+420 475 210 726 (kancelář)
+420 702 131 955
www.h-progeo.cz

Pavel Korec Týnec nad Sázavou

Stavební inženýrství Geodetické, kartografické služby

Firma tvoří geometrické plány a mapové podklady, vytyčení i zaměření hranic pozemků. Zeměměřické práce zaměřené na činnosti v oblasti katastru nemovitostí a inženýrské geodezie.Zaměření na základní mapy velkých měřítek, polohopisné a výškopisné plány.

+420 608 909 299

Roman Málek Česká Lípa

Geologický průzkum Geodetické, kartografické služby

Firma provádí geodetické a zeměměřické práce. Vytyčení hranic pozemků, geometrické plány, zaměření inženýrských sítí, práce při výstavbě. Poradenská činnost v oblasti geodézie a kartografie. Podklady pro stavební řízení.

Radek Petrášek Bor

Geodetické, kartografické služby

Poskytujeme geodetické služby pro katastr nemovitostí. Provádíme zaměření a vyhotovení geometrických plánů, vytyčení vlastnických hranic a geodetické práce.

+420 602 410 038
www.geodeti.cz

GEODEZIE ŠTEKL s.r.o. Jihlava

Geodetické, kartografické služby

Poskytujeme geodetické práce. Zajistíme vyhotovení geometrického plánu pro zaměření budov, pro zpřesnění hranic, na rozdělení pozemku. Dále nabízíme vytyčení hranice pozemku v terénu, mapové podklady pro projekt tedy polohový a výškový plán. Zabýváme se tvorbou smluv pro katastr nemovitostí.

+420 775 177 285
www.geodeziestekl.cz

GEODAT, v.o.s. Ostrava

Geodetické, kartografické služby

Geodetická měření, zeměměřičství, služby projektování, vytyčování hranic pozemků.

+420 596 620 426
+420 603 534 230
www.geodat.cz

Ing. Jiří Mlejnecký Ústí nad Labem

Geodetické, kartografické služby

Provádím kompletní geodetické práce, speciální geodetické práce, vytyčování a zaměření pozemků, geometrické plány, výškové deformace, skluzy, podzemní měřické práce, kartografické práce.

+420 475 213 999
+420 602 484 728
www.mlejnecky.eu

GEOPROJEKT, spol. s r.o. Chomutov

Geodetické, kartografické služby

Inženýrská geodézie a měření deformací, důlní geodézie, katastr nemovitostí, geometrické plány a vytyčení, mapování staveb, trasování inženýrských sítí, skutečné provedení. Management stavby, projekty, technický dozor, realizaci staveb.

+420 474 624 284
+420 777 140 009
www.geoprojekt-cv.cz