Poloha firmy
Hledat Resetujte filtr
A
Ekonomický rating

A stabilní subjekt s velmi nízkou mírou rizika,
datum posledního ověření 01.07.2019

stabilní subjekt

GEOPORT, s.r.o. Opava

Geodetické, kartografické služby

Poskytujeme geodetické služby v oblasti katastru nemovitostí, inženýrské geodézie a pozemkových úprav. Poskytujeme rovněž služby soudního znalce v oboru katastr nemovitostí a nabízíme ocenění nemovitostí.

+420 553 624 799
+420 602 774 142
www.geoportopava.cz
B+
Ekonomický rating

B+ průměrně stabilní subjekt nevykazující vážnější rizikový potenciál,
datum posledního ověření 01.07.2019

průměrně stabilní subjekt

Ing. Pavel Tuček Brno

Geodetické, kartografické služby

Geodetické práce v katastru, geometrické plány, vytyčování hranic pozemků, staveb, projektování pozemkových úprav, práce v inženýrské geodézii, zaměření inženýrských sítí, skutečného provedení staveb.

+420 602 736 267
www.geokomplex.cz

LANKAŠOVÁ Marie, s.r.o. Hodonín

Geodetické, kartografické služby

Provádíme veškeré geodetické práce. Jsme znalci z oboru geodezie a kartografie.

+420 518 355 828
www.zkhodonin.cz

GEODAT, v.o.s. Ostrava

Geodetické, kartografické služby

Geodetická měření, zeměměřičství, služby projektování, vytyčování hranic pozemků.

+420 596 620 426
+420 603 534 230
www.geodat.cz

Radek Petrášek Stříbro

Geodetické, kartografické služby

Poskytujeme geodetické služby pro katastr nemovitostí. Provádíme zaměření a vyhotovení geometrických plánů, vytyčení vlastnických hranic a geodetické práce.

+420 602 410 038
www.geodeti.cz

H-PRO GEO s.r.o. Litoměřice

Geodetické, kartografické služby

Provádíme projektování dopravních staveb a geodetické práce.

+420 475 210 726 (kancelář)
+420 702 131 955
www.h-pro.cz

DD plus v.o.s. Brno

Geodetické, kartografické služby

Provádíme zeměměřičské a geodetické práce, účelové mapování, zaměření skutečného provedení staveb, geometrické plány.

+420 541 241 958
+420 603 185 903
www.ddplus.cz

GEOUNIVERSUM v.o.s. Praha

Geodetické, kartografické služby

Jsme geodetickou společností, která podniká v oboru geodézie,kartografie a katastru nemovitostí. Sídlíme v Praze 10, ale působíme v Středočeském kraji. Svou činnost zaměřujeme více na inženýrskou geodezii, pro kterou mají společníci nejen oprávnění ČUZK, ale i bohaté zkušenosti v oboru. Tyto zkušenosti získali u u firmy Skanska v České republice a na zahraničních stavbách v SRN, Alžírsku, Lybii, Sýrii a Jordánsku.

+420 602 255 218
geouniversum.com

Ing. Jiří Fiedler Hradec Králové

Geodetické, kartografické služby

Firma provádí geodetické práce,vytyčování a zaměřování pozemků.Určování souřadnic metodou GPS, geodetické zaměřování tras inženýrských sítí.Tvorba map, mapové podklady pro projektování staveb.

+420 775 745 760
www.fiedler-geo.cz

Ing. Lenka Líznerová Plzeň

Stavební inženýrství Geodetické, kartografické služby

Naše firma poskytuje geodetické práce, geometrické, polohopisné a výškopisné plány,skutečné provedení stavby,geodetické vytyčování,zaměření a vytyčení staveb a rozdělení pozemků.

+420 732 580 421
www.geodeti-plzen.cz

DWK GEO spol. s r.o. Brno

Geodetické, kartografické služby

Společnost zajišťuje veškeré práce v katastru nemovitostí (geometrické plány, zaměření budov, vytýčení hranic pozemků, zřizování bodů bodového pole) a práce v inženýrské geodézii (vyhotovení mapových podkladů, tématických map, zaměřování inženýrských sítí).

+420 775 745 500
www.dwkgeo.cz

Zdeněk Fejfárek Most

Geodetické, kartografické služby

Naše firma poskytuje mapování, geometrické plány, vytyčování hranic pozemků a budov, srovnávací sestavení parcel, identifikaci parcel . Rovněž nabízíme zeměměřičské činnosti ve výstavbě, inženýrskou geodézii. Dále nabízíme mapový informační systém Misys.

+420 476 101 116
+420 603 265 092
www.mpmost.cz

GEO VM, s.r.o. Velké Meziříčí

Geodetické, kartografické služby

Nabízíme činnosti v oblasti katastru nemovitostí i inženýrské geodézie. Dále vypracování geometrických plánů, vytyčení budov, staveb a hranic.

+420 566 520 840
+420 723 367 656
www.geovm.cz

GEOPROJEKT, spol. s r.o. Chomutov

Geodetické, kartografické služby

Inženýrská geodézie a měření deformací, důlní geodézie, katastr nemovitostí, geometrické plány a vytyčení, mapování staveb, trasování inženýrských sítí, skutečné provedení. Management stavby, projekty, technický dozor, realizaci staveb.

+420 474 624 284
+420 777 140 009
www.geoprojekt-cv.cz

Geprois, spol. s r.o. Přerov

Geodetické, kartografické služby

Inženýrská geodézie se specializací na výstavbu silnic, dálnic a mostů, zaměření pro projekt, měření jeřábových drah, výpočty kubatur. Důlně měřická činnost. Zpracování geometrických plánů a vytyčování vlastnických hranic pozemků.

+420 581 205 679
+420 603 802 477
www.geprois.cz

Ing. Alena Vítová Jablonec nad Nisou

Geodetické, kartografické služby

Zajišťujeme komplexní služby geodézie, geodetické práce, výškopisy, vytyčování vlastnických hranic pozemků, vyhotovení geometrických plánů, rozdělení pozemku a zaměření skutečného stavu výstavby.

+420 728 030 731

Ing. Jiří Mlejnecký Ústí nad Labem

Geodetické, kartografické služby

Provádím kompletní geodetické práce, speciální geodetické práce, vytyčování a zaměření pozemků, geometrické plány, výškové deformace, skluzy, podzemní měřické práce, kartografické práce.

+420 475 213 999
+420 602 484 728
www.mlejnecky.eu

Ing. Petr Čech Uherský Brod

Geodetické, kartografické služby

Geodetická kancelář nabízí geodetické práce, vytyčení pozemků, krajinné vyměřování, zeměměřičství a zaměření inženýrských sítí.

+420 572 637 900
+420 603 519 151
www.geodetub.cz

JS Inženýrská kancelář Aš, s.r.o.

Geodetické, kartografické služby

Provádíme geodetické práce a servis, digitální zpracování dat, tvorba základních map závodů, geoinformatika a inženýrská geodézie.

+420 354 527 348
+420 775 735 207
www.jsik.cz