Podnik živočišné výroby Nový Jičín a.s.

Jeremenkova 9, Šenov u Nového Jičína 74242
Kontaktní údaje