Charita sv. Alexandra

Holvekova 651/28, Ostrava 71800