Detail nabídky: BAUSET CZ a.s. Pardubice - Stavby, zemní práce, demolice, zakládání, recyklace

  • Obory:

    Vodohospodářské stavby Zemní práce Demoliční práce Dopravní stavby Garáže a parkoviště - výstavba a opravy Rekonstrukce staveb Stavby - zakládání Stavební práce Recyklace

  • Typ obchodní příležitosti: Komerční
  • Finanční objem: od 50 000
  • Termín platnosti: 26.3.2012 - 26.10.2023

provádění demoličních prací, zemních prací, dopravních staveb, inženýrských staveb, recyklace stavebních odpadů a betonářské a bednící práce. Pole působnosti je mnohdy širší, abychom uspokojili co největší množství zákazníků. Stavební činnost provádíme zejména na území České republiky, ale i v zahraničí. Dbáme na zásady bezpečnosti a preciznost provádění veškeré naší činnosti, jak ve fázi přípravy, tak zejména při samotné výstavbě.

Stavební činnost
Hlavní náplní společnosti BAUSET CZ, a.s. je stavební činnost. V tomto odvětví se zabýváme zejména prováděním demoličních a zemních prací, bouracích prací a nakládání s odpady vzniklými touto činností. Dále se zabýváme činnostmi, které úzce navazují na předchozí popsané, tzn. provádění veškerých typů komunikací - silnice, chodníky, cyklostezky, polní cesty, hřiště apod. Z povrchů komunikací nabízíme veškeré dostupné druhy - asfaltové kryty, zámkovou dlažbu, betonové vozovky, štětové povrchy apod. Speciální povrchy zajišťujeme formou subdodávky, spolupracujeme výhradně s odborníky, se kterými máme většinou dlouholetou zkušenost a řadu úspěšně zrealizovaných projektů. Dále provádíme vodohospodářská díla - hráze, úpravy vodotečí, odbahnění rybníků, realizace poldrů apod. V neposlední řadě provádíme výstavbu objektů vč. založení. Realizujeme rodinné domy, bytové domy, výrobní areály a budovy občanské vybavenosti.

Recyklace a ukládka suti
V rámci demolic vznikají odpady, které jsou druhotně využitelné do nových konstrukcí. Jednou z úprav je recyklace stavební suti, při které se z materiálů jako cihla, kámen, beton, železobeton, taška apod. po předrcení a případně třídění stává surovina využitelná v rámci výstavby, úpravy staveniště apod. K těmto účelům slouží společnosti BAUSET CZ, a.s. recyklační dvůr v obci Čepí s celkovou plochou přes 11000 m2, kde přijímáme vybrané odpady kategorie O. K samotnému drcení využíváme dvě mobilní drtící jednotky. To znamená, že úpravu materiálu je možné provádět nejen na recyklačním dvoře, ale i v místě vzniku odpadu, což je výhodné jak finančně, ušetří se za přepravu, tak zvlášt z pohledu životního prostředí a jeho ochrany.

Mechanizace
Významnou část zakázek BAUSET CZ, a.s. jsou stavební práce prováděné strojně. K těmto účelům vlastní společnost rozsáhlý vozový a strojový park. K uspokojení poptávky provádíme práce formou stavebního díla nebo nájmu požadovaného stroje s obsluhou. Naši strojníci mají dlouholeté zkušenosti, které jsou následně využity při efektivní realizaci daného díla.

Správa majetku
Společnost vlastní obytný dům v centru města Pardubic v ulici Smilova č.p. 537. Objekt se nachází v těsné blízkosti parku a je pronajímán ke komerčním účelům a bydlení.

Provoz technologií
Součástí portfolia se společnost pod názvem Provoz technologií zabývá zajištěním dodávek paliva do elektrárny Počerady.

Zdroj obchodní příležitosti : On-line formulář

Kontaktní údaje