Novinky

Buďte on-line aneb, jak se propagovat na internetu?

Rozdíl mezi úspěchem či neúspěchem vašeho projektu, nápadu, zboží, služby nebo firmy stojí často na detailech. Rozhodujícím faktorem tak může být například propagace. „Být vidět“ je to, co převáží jazýček na pomyslné misce vah na vaši stranu. V dnešním článku si rozebereme možnosti on-line propagace na internetu.

On-line propagace prostřednictvím internetového prostředí se v dnešní době stává podmínkou úspěchu vašeho byznysu, o čemž svědčí i čísla, vydaná Českým statistickým úřadem. V loňském roce bylo internetovým připojením vybaveno 73% českých domácností, přičemž v dospělé populaci jej aktivně využívalo téměř 80% lidí, což mimochodem převyšuje evropský průměr (78%). Z těchto dat je tak nad slunce jasné, že on-line propagace může být účinným prostředkem pro zvýšení povědomí o vaší značce.

On-line propagace šetří čas, prostředky a peníze

Výhodou propagace v online prostředí není pouze neustále se zvyšující internetový potenciál, ale i možnost, navrhnout si propagaci tak, aby byla skutečně efektivní. Lépe řečeno, správné rozvržení on-line reklamy vám šetří čas, prostředky a peníze. V internetovém prostředí se lze zaměřit na vaši cílovou skupinu, můžete pozorovat nákupní chování, měřit inzerci on-line, snadno měnit čas a reklamní prostor nebo jednoduše změnit propagační média.

Jaké jsou možnosti online propagace na internetu? Kromě dobře zpracovaných internetových stránek můžete k propagaci využít i bezplatné záznamy ve vyhledávačích, PPC reklamu, sociální sítě a sociální média, e-mailový marketing či bannerovou reklamu.

Dnešní on-line propagace už není pouze o firemních webových stránkách. I když budete mít propracovaný web plný klíčových slov a aktuálních informací, jen stěží se dostanete do zorného úhlu své cílové skupiny. A proto tu jsou možnosti, jak se lépe propagovat na internetu:

1) Bezplatné záznamy ve vyhledávačích – internetovým vyhledávačům musíte dát o sobě vědět. Zaregistrujte zde proto svůj web. Pro Google vyhledávání je to například adresa: google.cz/addurl Do katalogu Seznam.cz se naopak zapíšete přes odkazy.seznam.cz, kde si vyberete kategorii a následně i zaregistrujete. Pro lepší vyhledávání lze použít i registraci do odborných katalogů nebo PR serverů.

2) PPC reklama – chcete-li být ve vyhledávačích vidět na předních místech, doporučujeme využít služeb tzv. PPC reklamy. PPC (Pay per Click) v překladu znamená „platba za kliknutí“. Jedná se vlastně o formu placené reklamy, kterou zaplatíte až v případě, že na ni váš potenciální zákazník klikne. Výhodou je tedy fakt, že neplatíte za pouhé zobrazení, ale za přímou akci.

3) Affiliate marketing – pod pojmem Affiliate marketing se skrývá tzv. provizní systém neboli reklamní nástroj, kde díky bannerům či odkazům propojujete vaši společnost s klientem, a to za pomoci partnerských webových stránek. Pokud cílový zákazník nakoupí zboží či služby, dostává partner domluvenou provizi.

4) E-mailový marketing (e-mailing) – je on-line nástrojem, kde s pomocí elektronické pošty propagujete své výrobky či služby. Přestože patří k tradičním způsobům propagace, stále je hodnocen jako jeden z nejúspěšnějších. Skrze e-mailing můžete posílat obchodní nabídky, newslettery, novinky či zajímavosti. V souvislosti s e-mailingem věnujte pozornost problematice tzv. spamu neboli nevyžádané pošty. Více informací naleznete v Zákoně o některých službách informační společnosti, který problematiku spamu přímo upravuje.

5) Sociální sítě a sociální média – zmiňme opět několik statistik. 1,55 miliardy aktivních uživatelů sociální sítě Facebook, 320 milionů aktivních uživatelů Twitteru, 100 milionů uživatelů Linkedinu, 2 miliardy návštěvníků na YouTube denně… A takto bychom mohli pokračovat dále. Sociální sítě, jakožto neustále se rozšiřující média, představují ideální prostor pro vaši prezentaci. Navíc pouhá pětina našich firem a společností aktivně využívá sociální sítě. Z výše uvedených slov je tak jasné, že právě on-line propagace na sociálních sítích vás může odlišit od konkurence a zlepšit vaši image.

S lehkou mírou nadsázky můžeme tvrdit, že již dnes žijeme v on-line prostředí. Uvažovat nad možnostmi on-line propagace či on-line reklamy se tak stává nevyhnutelnou nutností. Využijte on-line prezentaci na internetu dříve, než se stane samozřejmostí!

Trendy ve vytápění rodinného domu

Topení či ohřev teplé vody představuje i více než dvoutřetinový výdaj provozních nákladů vašeho rodinného domu. Je proto na místě sledovat trendy ve vytápění, které vám mohou ušetřit nemalé finance.

Stále nejoblíbenějším zdrojem tepla je plyn a tedy i plynové kotle. Aby bylo vytápění plynem úspornou záležitostí a přitom komfortem zároveň, doporučuje se pořízení tzv. kondenzačních plynových kotlů. Inovativním řešením kondenzačních kotlů je technologie tepelného výměníku, který je schopen akumulovat horké spaliny vznikající při hoření plynu. V běžných plynových kotlích tyto spaliny unikají do ovzduší bez jakéhokoliv užitku.

Zvýšená účinnost a využití zbytkového tepla jsou hlavními výhodami kondenzačních kotlů

Oproti klasickým plynovým kotlům zaznamenáváme až o 11% zvýšenou účinnost. Zbytkové teplo, které má teplotu až 120°C je díky výměníku zpracováno topným systémem. To přispívá k dokonalému využití spalovaného plynu a tím i k menší spotřebě (až 20%) oproti standardním atmosférickým kotlům. Atmosférické kotle s účinností 90 – 94% se navíc díky nařízení EU přestaly vyrábět a jsou zcela běžně nahrazovány zmíněnými kondenzačními kotly s účinností 106 – 109%.

Nesmírně populárními zdroji vytápění jsou tepelná čerpadla. Nízké náklady, palivová nezávislost, vysoká bezpečnost a trvale udržitelný rozvoj jsou vlastnostmi, díky nimž si lidé tepelná čerpadla doslova zamilovali. Díky přirozené energii všude kolem nás jsou tepelná čerpadla úsporná a šetrná. Tepelná čerpadla fungují na principu odebírání a přijímání energie ze svého okolí (voda, vzduch, země). Pro pohon kompresoru však potřebují zanedbatelné množství energie. Zvýšené počáteční náklady se díky mimořádné úspornosti rychle vrátí.

Díky novým technologiím jsou úspornější i kotle na tuhá paliva

I když vytápění pomocí elektřiny vychází poměrně draze, neznamená to, že elektrokotle vám nepomohou uspořit energii a peníze. Je nutné si uvědomit, že použití elektrického vytápění se hodí pro nízkoenergetické budovy či pasivní rodinné domy. Nízká tepelná ztráta, v kombinaci s izolačními vlastnostmi budovy pomáhají regulovat vnitřní teplotu. To je ideální stav pro využití elektrokotle, který zajistí efektivní vytápění ve vašem domě. Kromě toho lze elektrické vytápění kombinovat s tepelnými čerpadly.

Naopak nejlevnější variantou vytápění je topení tuhými palivy, tedy uhlím nebo dřevem. V neprospěch kotlů na tuhá paliva hovoří nesnadná manipulace a nepohodlné ovládání. Nicméně v dnešní době už nalezneme mnoho variant automatických kotlů s podavačem, což znamená, že odpadá nutnost ručního doplňování paliva. V závislosti na legislativním dodržení emisních tříd, dochází i k rozvoji kotlů na tuhá paliva. Pozitivní důsledek v podobě zlepšeného spalovacího cyklu nám přináší až pětinovou úsporu paliva.

Je vnitřní zateplování starších budov opravdu tak problematické?

Máte nehorázně vysoké náklady na topení? Je vám často zima? Chcete účinně snížit množství spotřebované energie? Každého asi napadne, že ideálním způsobem, jak snížit závislost na energiích, je zateplení svého bydlení. Ne vždy však jde izolovat budova zvenčí. Jak zateplovat vnitřní obvodové stěny?

Všeobecně se doporučuje, přistupovat k instalaci vnitřních izolací v době, kdy víme, že vnější zateplení není na dané budově skutečně možné. Důvodem, proč využívat vnitřní zateplení je například stav, kdy žijete v památkově chráněném domě nebo domě s památkově chráněnou fasádou. Zvenčí nejdou zateplit ani zdi pod úrovní terénu, stěny, které nejsou na vašem pozemku a společné zdi.

Pozor na kondenzaci vodních par

Na první pohled se může zdát, že zateplit byt či rodinný dům zevnitř není žádným problémem. Nekvalitní zpracování, nevhodná instalace nebo špatně zvolená izolace však způsobí vznik vlhkosti, růst plísní, hub a bakterií. Spolupráce s odborníky se proto doporučuje.

Jak už jsme si uvedli výše, tak zateplování bytových a rodinných domů zevnitř má svá úskalí. Pouhé nanesení vrstvy izolace má za následek kondenzaci vodních par na původním zdivu. Voda a vlhkost poté porušují původní stěny, trámy či podlahy a způsobují nenávratné škody. Částečným řešením se stává nanesení tzv. parotěsné vrstvy, která je instalována na vnitřní část izolace.

Nezřídka kdy se však stává, že tuto parotěsnou zábranu mohou poškodit skoby a vruty zavěšených obrazů či polic. Při nekvalitním provedení parotěsné vrstvy může opět docházet ke kondenzaci vodních par na vnitřních stranách nové izolace. Následkem jsou nejenom poškozené původní zdi, ale i zvýšený výskyt plísní a hub. Nesprávné napojení vodorovných a svislých konstrukcí může vést ke vzniku tzv. tepelných mostů neboli míst, kde dochází k výrazným únikům tepla.

Kapilárně aktivní systém je vhodným řešením pro vlhké vnitřní stěny

Alternativa, nahrazující parotěsné zábrany se nazývá: Kapilárně aktivní materiál. Kapilárně aktivní materiály jsou vlastně stavební desky, vyrobené z křemičitanu vápenatého. Právě hustá pórovitost materiálu má za následek rychlé odvedení vody a vlhkosti, která se poté samovolně odpaří na vnitřním povrchu desky. Tato inovace tedy nebrání vzniku kondenzované vodní páry, ale dokáže si s ní účinně poradit.

Kapilárně aktivní materiály si našly své uplatnění ve vnitřním zateplování budov. Stavební konstrukce z křemičitanu vápenatého představují dokonalé tepelné izolanty, dokáží regulovat vnitřní vlhkost v místnosti či dočasně akumulovat vlhkost a v případě potřeby ji opětovně odevzdat do okolí. Pro zvýšení odpařovací plochy se doporučuje použít ještě antikondenzační nátěr, který zdokonaluje plochu pro odpařování.

I když je provádění vnitřního zateplení budov náročnější než jeho vnější varianta, rozhodně není neřešitelným problémem.

Způsoby off-line propagace. Jak zviditelnit svůj projekt bez internetu?

Zdá se to téměř nemožné, avšak i v dnešní internetové době lze vcelku úspěšně propagovat svůj projekt pomocí off-line propagace neboli léty osvědčenými způsoby reklamy. I zde však pozorujeme nové trendy. Pojďme si způsoby off-line propagace představit.

Reklama v tisku

Reklama v tisku je jednou z nejstarších forem propagace. Již 2 000 let před naším letopočtem se o vytesanou reklamu pokusili staří Egypťané. Skutečná reklamní sdělení však zaznamenáváme až v Anglii, v roce 1472. Dost bylo historie. Přenesme se do současnosti. Přestože tištěná reklama není dostatečně měřitelná, rozhodně dokáže upoutat a zasáhnout čtenáře. Ovšem to samozřejmě záleží na její vizuální a obsahové podobě. Oproti televizní reklamě trvající bezmála 30 sekund, je tištěná reklama trvalejší. Přidanou hodnotu představuje i fakt, že může zaujmout i ty čtenáře, kteří by v případě internetové reklamy ani nebyli zařazeni do cílové skupiny.

Reklama v tisku… to není pouze reklamní slogan a povedená grafika. Svůj produkt můžete propagovat i prostřednictvím reklamních článků či tiskových zpráv. Říká se, že dobře udělanou tiskovou zprávu novináři nepřepisují. To pro vás znamená, že budete mít reklamu zdarma. Dokonale připravená tisková zpráva musí obsahovat: zajímavý titulek, hodnotnou informaci, ideálně dvě a více citací, relevantní odkazy, přiložené fotografie a kontakty.

Propagační předměty a sponzorské dary

Propagační předměty mají stále svou váhu. Spojíte-li své úsilí s kvalitním výběrem cílové skupiny, můžete dosáhnout kýženého reklamního efektu i bez on-line reklamy. Prezentujete-li produkt zdravé výživy, rozhodně zavítejte na odborné veletrhy, vytvořte testovací vzorky, využijte služeb hostesek v obchodech se zdravou výživou. Uspořádejte besedy v mateřských centrech, relaxačních studiích a wellness centrech. Sponzoringem se zviditelníte nejenom u své cílové skupiny. Sponzorský dar, který si můžete odečíst ze svých daní, vám může přinést také pozitivní Public Relations.

Testujte svou cílovou skupinu a zaměřte se na konkrétní akce

Stejně jako v on-line propagaci, i zde budete muset svou propagaci profilovat dle vaší cílové skupiny. Naštěstí s rozvojem internetu zatím neubyly nejrůznější odborné veletrhy, workshopy, odborná setkání atd. Využijte daný segment k představení vašeho projektu. Říká se, že každé médium má svého zákazníka. Vyplatí se proto testování a výběr toho nejefektivnějšího nástroje pro vaši off-line propagaci.

Letáky, plakáty, reklamní cedule či billboardy

I svůj internetový projekt můžete prezentovat pomocí billboardů nebo reklamních cedulí. Ať již provozujete kamennou prodejnu nebo instalatérské služby, rozhodně se zamyslete nad umístěním tzv. indoor a outdoor reklamy. Reklamní poutače umísťujte v místech s vysokým výskytem čekajících lidí… Tedy v okolí zastávek, poblíž náměstí, odpočinkových zón, ale i nákupních center, parkovišť, sportovních zařízení atd.

Guerilla marketing

Guerilla marketing představuje novou éru reklamní a marketingové komunikace. Jedná se vlastně o formu propagace, která se snaží s minimem nákladů získat maximální efektivitu. Používá k tomu nečekaně úderné akce, rychlou a cílenou taktiku, emoce, nálady a především originální nápad. U nás dělají Guerilla marketing především velké společnosti a reklamní agentury, což je velká škoda, protože tento typ propagace náleží spíše menším podnikatelům. To vše znamená, že díky Guerilla marketingu se můžete zlepšovat.

 

Jak už bylo naznačeno výše, v dnešní době je ideální, kombinovat off-line propagaci s on-line reklamou. Jen tak lze dosáhnout stanovených marketingových cílů, včetně budování své značky nebo přílivu nových zákazníků.

Jak vybudovat silnou a konkurenceschopnou značku?

Pokud si myslíte, že budování značky neboli tzv. „branding“ patří pouze k velkým nadnárodním společnostem a koncernům, jste na omylu. I malé firmy mohou vybudovat dobrou a známou značku, založenou na tradici, historii, zajímavosti, inovacích a jedinečném vztahu se zákazníky. Budování takové značky však představuje běh na dlouhou trať.

Právě časová náročnost může být jedním z důvodů, proč Češi nepřikládají „brandingu“ takovou důležitost. Dalším z důvodů je malá informovanost o tom, jak takovou značku začít vůbec budovat. V dnešním článku vám představíme hned několik strategií, jak začít budovat silnou a konkurenceschopnou značku.

TIP: Čím začít dříve? Značkou společnosti nebo produktem? Vzhledem k dlouhodobému charakteru „brandingu“ bude výhodnější, začít s budováním značky vaší společnosti. Naopak vynaložené prostředky na budování povědomí o produktu mohou být rychle ztraceny, díky nástupu nového a zajímavějšího zboží.

Začít budovat značku již nemusí být nákladnou záležitostí. S rozvojem technologií a zvláště internetu můžete směle konkurovat zaběhlým korporacím. Jak na to?

1) Zaměřte se na cílovou skupinu – mezní hodnotou vašeho byznysu není nedostatek zákazníků, kteří chtějí nakoupit produkt či služby. Limitem jsou vaše představy. Přesná analýza trhu a vašich potenciálních zákazníků nebo klientů zvýší hodnotu vaší značky a přivede vám nové zákazníky. Díky analytickým internetovým nástrojům (Google Analytics, Omniture, WebTrends, Coremetrics) lze vcelku jednoduše rozpoznat zájmy, chování či věkové složení vaší cílové skupiny a podle těchto údajů tvořit pilíře vaší značky.

2) Buďte jedineční – dnešní přetechnizovaná doba je plná stereotypů, standardů, strojově přesných procesů. Naopak se vytrácejí hodnoty, které měly vždy významný podíl na budování značky. Obnovte pojmy, jakými jsou: historie, tradice, precizní ruční práce, řemeslo. Vdechnete-li vaší značce život a vytvoříte-li produkt s příběhem, pozvednete svou značku!

3) Kvalita – kvalita zboží má pro vaši značku neméně důležitý význam. Je například potvrzeno, že značky, které mají u svého zboží prodlouženou záruku, jsou mnohem váženější a respektovanější. Součástí „zdravé“ značky by měla být i otevřená komunikace směrem k zákazníkům, včetně informací o nabízených produktech, jejich kvalitě, certifikaci atd.

4) Každý zákazník má pro vaší značku přidanou hodnotu – vytvářejte pro zákazníky přidanou hodnotu k nabízenému produktu. Začít můžete pouhým poděkováním za nákup v podobě osobního dopisu. Věnujte pozornost i drobnostem, třeba originálnímu zabalení zboží, dárkům, voucherům, slevám atd. Pečujte o každého zákazníka tak, jako by byl z královské rodiny.

5) Komunikace – to, co dělá značku tou pravou značkou, je vztah mezi ní a jejími uživateli, ve vašem případě třeba zákazníky nebo klienty. Není podstatné, zda prodáváte elektroniku nebo nabízíte služby v oblasti dentální hygieny. Komunikace musí probíhat oběma směry. Jen tak získáte dobrou zpětnou vazbu a vyhnete se případným negativním reakcím na internetových diskuzích a fórech.

Přestože je budování značky dlouhodobým procesem, rozhodně vám stojí za svou značku bojovat, pozvednout ji a pozitivně se tak odlišit od konkurence. Z dlouhodobého hlediska je právě značka tím faktorem, který rozhoduje o vašem úspěchu či neúspěchu.

Co je potřeba ke spuštění vlastního webu?

Vytvořit si své vlastní internetové stránky není tak složité, jak se mnozí domnívají. Jednak můžete využít on-line editory, díky nimž si i dítě vytvoří vlastní web během několika málo minut a ještě k tomu zdarma. Máte také možnost, zvolit některý z redakčních systémů nebo si vybrat odborníky, kteří vám internetové stránky podle vašeho přání vytvoří.

Chcete-li svůj web takříkajíc na zkoušku, rozhodně se poohlédněte po on-line nástrojích pro tvorbu webových prezentací. Společnosti, jakými jsou například webnode.cz, estranky.cz, webgarden.cz nebo websnadno.cz využívají jednoduchá uživatelská rozhraní, která jsou určena pro webové začátečníky.

Výhodou těchto řešení je:

  • Rychlé spuštění vlastního webu
  • Ke spuštění potřebujete pouze registraci, název, obsah, popř. fotografie
  • Poměrně široký výběr přednastavených šablon

Nevýhodou těchto řešení je:

  • Váš web funguje na doméně třetího řádu (název webu.poskytovatel.cz)
  • Omezený prostor pro další tvorbu webu, widgety, pluginy či aplikace
  • Další rozšíření webu již zdarma není
  • Ne vždy jdou na těchto stránkách využít nástroje internetového marketingu

 

TIP: Podívejte se, jak velký prostor na serveru nabízejí poskytovatelé nástrojů pro tvorbu webových stránek. Je třeba si uvědomit, že například 10MB dat může být ekvivalentem k několika málo fotografiím, vektorům či pozadím. Další navýšení prostoru je poté většinou již zpoplatněno.

Snižujeme základ daně. Jednoduše a legálně.

Víte, jak legálně snížit základ daně a v konečném důsledku ušetřit nemalé finance? V tomto článku vám nabídneme hned několik možností, jak díky odečitatelným položkám a daňovým slevám ušetřit i několik tisíc korun.

Strašákovi, v podobě patnáctiprocentní daně z příjmu, se můžete vyhnout díky jednoduchému postupu. První, co musíte udělat, bude výpočet základu daně. Základ daně je definován jako příjem, od něhož odečtete skutečné výdaje, případně příjem, na něhož jste uplatnili výdajový paušál.

Od tohoto základu daně poté odečtete tzv. odčitatelné položky. Odčitatelnými položkami mohou být hypotéky, penzijní a životní pojištění, dary, náklady na vzdělávání, dárcovství krve atp. Z takto sníženého základu daně se vypočítává patnáctiprocentní daň z příjmu.

Od daně z příjmu však můžete ještě odečíst takzvané slevy na dani, které se vás mohou týkat. To znamená, že konečnou daň z příjmu lze snížit ještě o slevu na poplatníka, z vyživovaných dětí, z umístění dítěte ve školce, popř. daňové slevy na studenta, manželku atd.

Hypotéka nám sníží daň až o 45 000 korun

V rámci odčitatelných položek můžete využít odpočet za úroky z hypoték nebo z úvěru na stavební spoření. Každá domácnost má nárok na odpočet ve výši až 300 000 korun, přičemž se daň z příjmu sníží až o 45 000 Kč. Výši zaplacených úroků by vám měla poslat banka vždy na začátku nového roku. Toto potvrzení následně přiložíte k daňovému přiznání.

Od daňového základu si lze odečíst také penzijní připojištění, a to ve výši až 12 tisíc korun. Základ daně snížíte taktéž odpočtem životního pojištění, přičemž můžete být pojištěni u několika pojišťoven zároveň.

Na snížení daňového základu o 2 000 korun dosáhnete, pokud jste bezplatnými dárci krve. Zvýhodněni budete i v tom případě, když poskytnete dar fyzickým nebo právnickým osobám. V případě odpočtu za dary však musíte dodržet specifika, vyplývající ze zákona 586/1992 Sb. O daních z příjmů.

Daňové slevy můžeme ještě odečíst, z již vypočítané daně z příjmu

Jak už jsme si uvedli výše, tak další možností, jak zaplatit na dani z příjmu co nejnižší částku je využití daňových slev. V rámci podaného daňového přiznání pro daň z příjmu fyzických osob v roce 2015 platilo, že můžete uplatnit: slevu na poplatníka, slevu na dítě, školkovné, slevu na manželku nebo manžela, slevu na studenta, slevu na částečný invalidní důchod, slevu na plnou invaliditu a slevu na držitele průkazu ZTP/P.

Sleva na každého poplatníka ve výši 24 840 Kč je nedělitelná počtem měsíců. Uplatníte ji tedy i v tom případě, že jste měli zdanitelný příjem jen několik týdnů či měsíců. Nově mohou o slevu požádat i výdělečně činní starobní důchodci.

Snížit daň z příjmů a zmenšit zátěž v rodinném rozpočtu pomáhá sleva na vyživovanou manželku nebo manžela, využívaná převážně v případech rodičovské dovolené nebo nezaměstnanosti jednoho z členů společné domácnosti. Zde je nutno připomenout fakt, že vyživovaná manželka nesmí překročit limit vlastního příjmu, který je stanoven na částce 68 000 korun ročně. Slevu na manžela/ku a slevu na dítě nemohou využívat ti živnostníci, kteří uplatňují výdajové paušály.

Nyní tedy již víte, jakým způsobem zcela legálně snížit váš daňový základ a ušetřit tak nemalé finanční prostředky.

Jak sledovat návštěvnost webu?

Chcete sledovat, kolik potenciálních zákazníků chodí na váš web? Přemýšlíte, jak zviditelnit web a potřebujte k tomu data? Víte už, jak budovat značku, ale nemáte dostatek informací o cílových skupinách? Poté vám jistě chybí možnost sledovat návštěvnost svých internetových stránek.

Ať už chcete svůj web či e-shop provozovat za účelem prodeje nebo třeba pro podporu svých produktů a služeb, jsou data o vašich návštěvnících výjimečným zdrojem jedinečných informací. Tento bonus si mnoho majitelů internetových stránek neuvědomuje, čímž přichází o konkurenční výhodu, kterou využije nejenom do začátků podnikání.

Instalace měřícího kódu je základem pro sledování návštěvnosti webu

Jak takové sledování návštěvnosti funguje? Princip měření je velmi jednoduchý. Na stránce vašeho úspěšného webu musí být vložen tzv. script neboli měřící kód, který je nejčastěji umístěn v hlavičce webu. Díky tomuto kódu se zaznamenává každá příchozí návštěva vašich internetových stránek. Samotná instalace scriptu je nenáročnou záležitostí. Stačí, když vygenerovaný kód vložíte do administrace webových stránek.

Co vše lze pomocí těchto kódů sledovat? Prakticky všechno, nač si vzpomenete. Nicméně rozsah poskytnutých služeb záleží na velikosti a nabízených službách poskytovatelů statistických služeb. V základu rozhodně najdete statistiku návštěv, délku návštěvy na jednotlivých stránkách webu, průměrnou dobu setrvání na stránce, geografickou lokaci atd.

Google Analytics jako všestranný pomocník při analýze a propagaci na webu

Nejznámějším poskytovatelem těchto statistických a analytických služeb je bezesporu společnost Google a její nástroj Google Analytics. Po přihlášení a nastavení účtu můžete zdarma získávat informace o svých zákaznících, jejich pohybu na vašem webu, ale také o jejich internetovém poskytovateli, zařízení, s nímž sledují vaše stránky atd. Nicméně to není vše. Google Analytics podporuje i vaši propagaci na webu a tím pádem i vznik úspěšného webu. Díky analýzám obsahu, cílových skupin či chování hostů můžete nejenom vybudovat úspěšný web, ale také podpořit start podnikání.

Další služby, poskytující statistické údaje jsou například: NetMonitor, Toplist, Na Vrcholu či POČÍTADLO. Aplikace Toplist je jedním z nejznámějších měřičů návštěvnosti. Společně s měřícím kódem lze na váš web umístit i on-line počítadlo, zobrazující unikátní návštěvy internetových stránek a počty návštěvníků či zhlédnutí. Služba je taktéž zdarma.

Naopak placenou službu NetMonitor využijete v případě, když kromě sledování návštěvnosti webu, chcete dokonale poznat chování svých zákazníků nebo potenciálních cílových skupin. Hodí se tedy jednak pro začátky podnikání, ale i pro plánování jednotlivých kampaní.

Služba Na Vrcholu funguje už bezmála 20 let

K vyhodnocování návštěvnických statistik slouží i platforma Na Vrcholu, která v českém internetovém prostředí funguje již od roku 1997. Součástí statistik jsou zde přehledné vývojové diagramy návštěvnosti, celodenní statistika, filtrování podle zadaných kritérií atd. V základu je služba poskytována zdarma.

Stejně tak, jak jsou byznys plán nebo analýza trhu základními postupy při startu podnikání, mělo by sledování návštěvnosti webu představovat důležitý krok k budování úspěšného webu. Díky analytickým a statistickým nástrojům tak budete vědět, jak zviditelnit web a zároveň, jak budovat značku.

Nadějné české startupy

Parta dobrých přátel se rozhodla vytvořit projekt, který zrychlí a usnadní naše běžné a každodenní činnosti. Nepřipomíná vám to něco…? Přesně tak vznikla většina nadějných českých startupů, které dobývají domácí, ale i světové trhy. Přitom začátky podnikání se od sebe v zásadě neliší: myšlenka, nápad, ambice, tvrdá práce, investor a úspěch. Pojďme se na některé takové startupy podívat.

V současnosti asi nejznámějším a stále se vyvíjejícím startupem je společnost SkyPicker.com, nabízející služby v oblasti cestování a výběru nejlevnějších letenek. Úspěšný web a na něj napojené aplikace mají za cíl, nabídnout zákazníkům nejlevnější letenky nízkonákladových leteckých společností.

SkyPicker.com má nakročeno k velice slibné budoucnosti

Web SkyPicker.com vznikl v roce 2012 díky skupině nadšených brněnských studentů. Zakladatelem je Oliver Dlouhý a finanční podporou přispěl například podnikatel Jiří Hlavenka. Obrat společnosti činil v loňském roce 2 miliardy korun, přičemž letos má vzrůst na neskutečných 10 miliard. Z předloňských třiceti zaměstnanců se letos stal desetinásobek a podnikatelský potenciál stále roste. SkyPicker.com plánuje pronájem vlastních letadel, díky čemuž obsadí nejlukrativnější nástupní a výstupní místa na světě. To vše, jen díky nápadu se srovnávačem nízkonákladových leteckých společností…

O tom, jak budovat značku, ví v ZOOT.cz neboli v nejrychleji rostoucí internetové prodejně módy v Česku. E-shop ZOOT.cz se umístil na 39. pozici (z 5 000 firem) nejrychleji expandujících společností Evropy. Pestrá a neotřelá nabídka zboží, zajímavé stylové kousky, úspěšný web, propracovaná propagace na webu i mimo něj a chytlavé reklamy stály za fenoménem ZOOT.cz, webu, jenž expanduje po celé Evropě.

ZOOT.cz je tím pravým příkladem, jak budovat značku

ZOOT.cz však neměl, na rozdíl od SkyPickeru, na růžích ustláno. Když v roce 2010 vznikal, zařadil jej server o českém internetu Lupa.cz do kategorie „největších průšvihů roku“. Díky spuštění nového webu a jeho propagaci se však začala situace obracet. Dnes má firma obrat více než 220 milionů korun, přičemž každým rokem roste. Navíc vznikají kamenné obchody či výdejny ZOOT a připravují se masivní mediální a marketingové kampaně, jak zviditelnit web i celou značku.

O tom, jak podnikat by mohl vyprávět programátor Daniel Vávra a jeho společnost Warhorse studios, zabývající se vývojem počítačových her. Když chtěl vytvořit jedinečnou historickou hru, která hráče přenese do dobových reálií husitských válek v českých zemích, nikdo mu nevěřil. Investoři nevěřili v návratnost, obchodníci nevěřili prodejnosti a kolegové z branže nevěřili, že takováto počítačová hra bude fungovat i bez tradičních rekvizit, v podobě kouzel, draků, světelných mečů a nadpřirozených bytostí.

Začátky podnikání bývají složité. Ale úspěchy přijdou!

Když Daniel Vávra „zavěsil“ požadavek na Kickstarter (platforma podporující nadějné projekty), netušil, jak dobrý krok udělal. Plánovaný požadavek 300 000 liber pokořil za neuvěřitelných šestatřicet hodin, přičemž konečná částka, kterou si odnesl, činila 1,1 milionu liber. Potvrdilo se tak Vávrovo tušení, že hráči doslova prahnou po hrách, které si zakládají na skutečných historických událostech, jsou interaktivní a zároveň naučné.

Z uvedených příkladů nadějných českých startupů je jasně vidět, že i přes těžký start podnikání, je možné vytvořit úspěšný web, budovat svou značku a zefektivnit propagaci na webu tak, abyste dosáhli kýženého úspěchu.

Inform Katalog v novém kabátu

Při příležitosti 25. výročí mění portál inform.cz svoji vizáž. Inform katalog je nyní ve zcela novém kabátu a je přizpůsoben pro všechny typy zařízení od počítačů přes tablety až po chytré telefony. Nyní již pohodlně vyhledáte firmy z Vašich mobilních přístrojů.

Zdokonalili jsme mapy a přidali fotky budov firem, takže ve vizualizaci uvidíte firmu, jako byste stáli před ní na ulici.

Přidali jsme propojení se sociálními sítěmi včetně videí na Youtube.

Přidejte do své prezentace logo, obrázky a videa. Odlišíte se tak na první pohled od své konkurence a zároveň usnadníte Vašemu zákazníkovi cestu k Vaší značce.

Vaše logo se Vám bude zobrazovat jak v seznamu nalezených firem, tak ve Vašem profilu, obrázky a videa jsou ke shlédnutí v profilu Vaší společnosti.

Samozřejmě myslíme také na bezpečnost - přecházíme na protokol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), který umožňuje zabezpečit spojení mezi Vašim webovým prohlížečem a webovým serverem inform.cz před odposloucháváním či podvržením dat a umožňuje ověřit identitu naší společnosti.

Věříme, že budete s novým portálem spokojeni.
Váš firemní katalog inform.cz