Poloha firmy
Hledat Resetujte filtr

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Brno

Výzkumné a vývojové ústavy

VÚVeL je jediným profesionálním výzkumným ústavem v ČR a jedním z mála v Evropě, jenž může díky své personální, metodické a přístrojové úrovni provádět nejnáročnější studie s proporcionálně vyrovnaným podílem základního a aplikovaného výzkumu.

+420 533 331 111
https://www.vri.cz/

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s. Jílové u Prahy

Veterinární lékařství a služby Výzkumné a vývojové ústavy

Výroba veterinárních léčiv, přípravků pro lovnou zvěř a krmných směsí pro hospodářská a laboratorní zvířata, distribuce veterinárních léčiv, farmakologické služby, výzkum a vývoj s biotechnologickým zaměřením v oblasti kokcidiózy drůbeže a transgeneze drůbeže.

+420 261 395 111
www.bri.cz

BEST QUALITY s.r.o. Ostrava

Výzkumné a vývojové ústavy

Společnost BEST QUALITY, s.r.o. je certifikační orgán, který je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pro certifikaci systému managementu v národním akreditačním systému České republiky.

+420 595 225 143
www.bestquality.cz

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. Praha

Výzkumné a vývojové ústavy

Státní ústav radiační ochrany poskytuje vzdělávání v rámci kurzů a školení v oboru radiační ochrany, které splňuji všechny požadavky na vysokou odbornou úroveň. Státní ústav dále zajišťuje výzkum bezpečnostní i výzkum pro dozorovou a správní činnost.

+420 241 410 211
www.suro.cz