Poloha firmy
Hledat Resetujte filtr

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Brno

Výzkumné a vývojové ústavy

VÚVeL je jediným profesionálním výzkumným ústavem v ČR a jedním z mála v Evropě, jenž může díky své personální, metodické a přístrojové úrovni provádět nejnáročnější studie s proporcionálně vyrovnaným podílem základního a aplikovaného výzkumu.

+420 533 331 111
https://www.vri.cz/
A
Ekonomický rating

A stabilní subjekt s nízkou mírou rizika,
datum posledního ověření 01.01.2021

stabilní subjekt

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Praha

Výzkumné a vývojové ústavy

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský. Poskytování-technologické poradenství pro pivovary. Dále prodej kvasnic.

+420 224 900 110
www.beerresearch.cz

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s. Jílové u Prahy

Veterinární lékařství a služby Výzkumné a vývojové ústavy

Výroba veterinárních léčiv, přípravků pro lovnou zvěř a krmných směsí pro hospodářská a laboratorní zvířata, distribuce veterinárních léčiv, farmakologické služby, výzkum a vývoj s biotechnologickým zaměřením v oblasti kokcidiózy drůbeže a transgeneze drůbeže.

+420 261 395 111
www.bri.cz

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. Praha

Výzkumné a vývojové ústavy

Státní ústav radiační ochrany poskytuje vzdělávání v rámci kurzů a školení v oboru radiační ochrany, které splňuji všechny požadavky na vysokou odbornou úroveň.Státní ústav dále zajišťuje výzkum bezpečnostní i výzkum pro dozorovou a správní činnost

+420 241 410 211
www.suro.cz

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Výzkumné a vývojové ústavy

Provádíme výzkum a vývoj a poskytujeme poradenství a konzultační činnost v oblasti zemědělství, životního prostředí i potravinářství.

+420 547 138 811
www.vupt.cz