Poloha firmy
Hledat Resetujte filtr

Garnets Consulting a.s. Teplice

Stavební inženýrství

Správce stavby. Poradenství, služby v oblasti stavebnictví, dotace, technický dozor investora, inženýring, koordinátor BOZP na staveništi.

+420 417 532 544
+420 606 680 628
www.garnets.cz

Brněnské komunikace a.s. Brno

Stavební inženýrství Správa a údržba komunikací

Nabídka inženýrských služeb v investiční výstavbě komunikačních či pozemních staveb včetně projektové činnosti.

+420 532 144 111
www.bkom.cz

INTAR a.s. Brno

Stavební inženýrství

Projektová, inženýrská a konzultační firma se širokým přehledem a znalostmi v oblasti architektury, pozemního stavitelství, telekomunikací a informačních technologií.

+420 543 422 211
intar.cz

INDOS, spol. s r.o. Praha

Stavební inženýrství

Zajišťujeme inženýrské práce, dokumentace pro územní řízení, vypracování podkladů a realizujeme stavby. Nabízíme konzultační a poradenské činnosti pro stavebně investiční záměry a jeho vypracování. Spolupracujeme při posuzování vhodných pozemků.

+420 602 259 387
+420 602 259 386
www.indos-sro.cz

Ing. Jan Česelský Projektová Kancelář Ostrava

Stavební inženýrství

Společnost PRO UNIE s.r.o. byla založena v roce 1995 projektanty projekčních firem TECHNOPROJEKT, STAVOPROJEKT resp. Vítkovice-DIZ. Zajišťujeme analýzu požární bezpečnosti bytových objektů, komplexů občanské výstavby, průmyslových areálů a speciální dodávky požárně bezpečnostních systémů a konstrukcí.

+420 604 366 240
www.prounie.cz

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. Brno

Projektanti, projektování Stavební inženýrství

Stavební firma specializovaná na výstavbu a rekonstrukci inženýrských sítí, pozemních komunikací a zpevněných ploch, specializované vodohospodářské objekty, zemní práce. Doplňkově nabízíme silniční nákladní dopravu a stavební mechanizaci.

+420 737 257 551
www.isbrno.cz

PPU spol. s r.o. Praha

Projektanti, projektování Stavební inženýrství

Projektové dokumentace dopravních a inženýrských staveb, technická infrastruktura v územních plánech, posudky a studie v oblasti životního prostředí. Konzultace - doprava a technické vybavení.

+420 274 812 497
www.ppusro.cz