Poloha firmy
Hledat Resetujte filtr

Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina, Volyně, Školní 319 Volyně

Školy

Zahrnujeme všechny součásti vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, ale i žáků, kteří nestačí tempu ZŠ hlavního vzdělávacího směru. Na žáky působíme pozitivně, vštěpujeme znalosti, správné vzorce jednání, chování.

+420 383 372 748
www.ddss-volyne.cz

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Stříbro

Školy Základní školy

Škola je umístěna ve staré budově, jejíž první části byly postaveny už na konci 19. století a už od počátku sloužily vzdělávacím účelům, byla tu církevní škola. V současné době je budova majetkem Města Stříbra a patří k největším a nejzajímavějším ve Stříbře.

+420 374 622 406
www.zs-manesova.cz

Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 Chomutov

Školy

Jsme bezbariérová škola -integrujeme imobilní žáky, k dispozici je výtah a výtahová plošina. Zajímavá nabídka sportovních aktivit, moderní gymnastika, kanoistika, florbal a jiné.

+420 474 624 110
www.zsbrezenecka.cz

Základní škola a Mateřská škola Stařeč, okres Třebíč, příspěvková organizace Stařeč

Školy

Základní škola a mateřská škola Stařeč poskytuje kvalitní vzdělání pro Vaše děti. Rozvíjí jejich schopnosti a podporuje zdravý přístup k životu.

+420 604 418 200
www.zsstarec.cz

Základní škola Jasenná, okres Zlín Jasenná u Vizovic

Školy

Základní škola s družinou a jídelnou. Vytváří pro děti rodinné prostředí, ve kterém si děti mohou užívat komfortu individuálního přístupu. Přestože je počet žáků školy poměrně malý, děti získávají kvalitní vzdělání. Používáme moderní metody výuky.

+420 577 456 143
+420 603 286 295
www.zsjasenna-zlin.cz

Mateřská škola Dobřichovice, okres Praha - západ Dobřichovice

Školy Mateřské školy

Provozujeme mateřskou školu v Dobřichovicích, školka udržitelného rozvoje Středočeského kraje.

+420 257 712 406
+420 721 560 713
www.msdobrichovice.cz