Poloha firmy
Hledat Resetujte filtr

Stanislav Kojecký Ludslavice

Odpady - odvoz

Zajišťujeme odvoz fekálií a likvidace odpadů pro fyzické osoby i firmy. Realizujeme vývoz žump a septiků včetně proplachu, kalů z čističek a tukových kuchyňských lapolů. Čistíme fekální kontejnery a sociální zařízení ze staveb.

+420 573 398 115
+420 602 711 844
www.odpady-kojecky.cz

Ladislav Kollárik Brno

Odpady - odvoz

Přistavení a pronájem kontejnerů na stavební suť a směsný odpad. Odvoz odpadu na skládku. Odvoz a dovoz zeminy. Možnost naložení veškerého materiálu strojem UNC. Dovoz písku, štěrku, betonu a recyklátů. Přeprava stavebních strojů a jiných.

+420 774 149 508
+420 774 149 508
www.naaute.cz