Poloha firmy
Hledat Resetujte filtr

Testpolymer EU s.r.o. Bohuslavice

Laboratoře

Poskytování služeb v oblasti zkušebnictví plastů. Stanovení indexu toku taveniny, teploty měknutí dle Vicata, teploty průhybu při zatížení, rázové houževnatosti Charpy a Izod, tvrdosti Shore A,D, provádění tahové a ohybové zkoušky včetně modulů pružnosti.

+420 582 383 680
+420 731 657 460 (vedoucí laboratoře)
www.testpolymer.cz

GENSERVICE, s.r.o. Brno

Laboratoře

Zkušební laboratoř - molekulární genetika a cytogenetika. DNA testy.

+420 723 872 071
www.genservice.cz

LabMediaServis, s.r.o. Jaroměř

Laboratoře

Kultivační média, krevní deriváty, diagnostické roztoky, MIC a diagnostické sety a vše pro použití v humánní a veterinární medicíně.

EKOLA group, spol. s r.o. Praha

Laboratoře Měření hluku, akustika

Akustika ve školách. Měření hluku, prašnosti, osvětlení, vibrací, mikroklimatu, dozvuku, akustika, osvětlení, chemické škodliviny, prostorová a stavební akustika - návrhy, měření a realizace, měření povrchu vozovek. Zpracování EIA, SEA, VVURÚ .Služby v rámci DÚR a DSP. Prodej - hlukový software CADNA A, CADNA SAK, BASTIAN. Letecké práce a práce s dronem, aviatika.

+420 274 784 927
+420 602 375 858
www.ekolagroup.cz

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., odštěpný závod ZULP České Budějovice České Budějovice

Laboratoře

Zkušební ústav lehkého průmyslu, zkoušky na dětská hřiště, testování dětského nábytku, zkoušky hraček, výrobky pro děti, bezpečná a kvalitní hračka.

+420 386 709 111 (ústředna)
+420 603 202 014
www.tzus.cz