Poloha firmy
Hledat Resetujte filtr

Biogen Praha, s.r.o. Praha

Laboratoře

Distribuce výrobků pro molekulární biologii, sekvenace DNA, reagencie, laboratorní plasty, syntéza z oligonukleotidů, biobary. Laboratorní plasty prolaboratoře, nemocnice i univerzity.

+420 241 401 693
+420 602 665 384
www.biogen.cz

EKOLA group, spol. s r.o. Praha

Laboratoře Měření hluku, akustika

Akustika ve školách. Měření hluku, prašnosti, osvětlení, vibrací, mikroklimatu, dozvuku, akustika, osvětlení, chemické škodliviny, prostorová a stavební akustika - návrhy, měření a realizace, měření povrchu vozovek. Zpracování EIA, SEA, VVURÚ .Služby v rámci DÚR a DSP. Prodej - hlukový software CADNA A, CADNA SAK, BASTIAN. Letecké práce a práce s dronem, aviatika.

+420 274 784 927
+420 602 375 858
www.ekolagroup.cz

Vodohospodářská laboratoř Říčany, s.r.o. Říčany

Laboratoře

Laboratorní služby - odběry a rozbory pitných, odpadních, povrchových a bazénových vod, chemické a mikrobiologické rozbory, zkušební laboratoř č. 1531 akreditovaná ČIA.

+420 323 602 539
+420 602 363 180
www.vodolab.cz
A
Ekonomický rating

A stabilní subjekt s velmi nízkou mírou rizika,
datum posledního ověření 01.07.2019

stabilní subjekt

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. - odštěpný závod ZULP České Budějovice České Budějovice

Laboratoře

Zkušební ústav lehkého průmyslu, zkoušky na dětská hřiště, testování dětského nábytku, zkoušky hraček, výrobky pro děti, bezpečná a kvalitní hračka.

+420 386 709 111 (ústředna)
+420 603 202 014
www.tzus.cz

MEROS, spol. s r.o. Zubří

Laboratoře

Akreditovaná kalibrační laboratoř - kalibrace měřidel, teplota, délka, tlak, relativní vlhkost. Autorizované metrologické středisko. Ověřování lékařských tonometrů, stanovená měřidla. Prodej a servis měřidel, školení pracovníků provádějících měření.

+420 774 747 701
www.meros.cz

GENSERVICE, s.r.o. Brno

Laboratoře

Zkušební laboratoř - molekulární genetika a cytogenetika. DNA testy.

+420 723 872 071
www.genservice.cz