Poloha firmy
Hledat Resetujte filtr

CHALUPA GGS s.r.o. Beroun

Geologický průzkum

Provádíme kompletní geologické práce. Projektování staveb.

+420 311 621 721
www.chalupaggs.cz
A
Ekonomický rating

A stabilní subjekt s velmi nízkou mírou rizika,
datum posledního ověření 01.02.2020

stabilní subjekt

Mgr. Libor Novotný Ústí nad Labem

Geologický průzkum

Provádíme inženýrskou geologii a hydrogeologii, geologické průzkumy.

+420 602 154 748
www.geologzusti.cz

Ing. Jiří Kvěš Sokolov

Geologický průzkum

Provádím geologické a hydrogeologické posudky dešťových a odpadních vod, studní a vrtů.

+420 722 907 938

Roman Málek Česká Lípa

Geologický průzkum Geodetické, kartografické služby

Firma provádí geodetické a zeměměřické práce. Vytyčení hranic pozemků, geometrické plány, zaměření inženýrských sítí, práce při výstavbě. Poradenská činnost v oblasti geodézie a kartografie. Podklady pro stavební řízení.

Ing. Martin Janda Křemže

Geologický průzkum

Inženýrskogeologický průzkum, geologický průzkum základové půdy, geologické hydrogeologické poměry dané lokality, inženýrská geologie, geotechnika, ložisková geologie. Gabiony. Statické zkoušky laboratorní rozbory zeminy kontroly zhutnění.

+420 603 521 818
www.geologie.cz