Poloha firmy
Hledat Resetujte filtr

Karotáž a cementace, s.r.o. Hodonín

Geologický průzkum Vrty, vrtné práce

Vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, karotáž, perforace, cementace, testerování, intenzifikace, nonstop servis, přeprava ADR, doprava.

+420 518 355 930
www.karotaz.cz
A
Ekonomický rating

A stabilní subjekt s nízkou mírou rizika,
datum posledního ověření 01.09.2019

stabilní subjekt

CHALUPA GGS s.r.o. Beroun

Geologický průzkum

Provádíme kompletní geologické práce. Projektování staveb.

+420 311 621 721 (pondělí - pátek: 08:00 - 12:30)
www.chalupaggs.cz
A
Ekonomický rating

A stabilní subjekt s velmi nízkou mírou rizika,
datum posledního ověření 01.09.2019

stabilní subjekt

Mgr. Libor Novotný Ústí nad Labem

Geologický průzkum

Provádíme inženýrskou geologii a hydrogeologii, geologické průzkumy.

+420 602 154 748
www.geologzusti.cz

Ing. Jiří Kvěš Sokolov

Geologický průzkum

Provádím geologické a hydrogeologické posudky dešťových a odpadních vod, studní a vrtů.

+420 722 907 938

R.P.GEO s.r.o. Petřvald

Geologický průzkum Vrty, vrtné práce

Firma provádí dopravní infrastruktury sanace a opravy komunikací, IG průzkumy, vrtné práce. Inženýrsko geologické a hydrogeologické posouzení stavenišť pro projekční organizace. Posudky a projekty pro Městské a obecní úřady včetně průzkumů a vyhodnocení.

+420 605 280 832
+420 605 280 832
www.rpgeo.ic.cz

Ing. Martin Janda Křemže

Geologický průzkum

Inženýrskogeologický průzkum, geologický průzkum základové půdy, geologické hydrogeologické poměry dané lokality, inženýrská geologie, geotechnika, ložisková geologie. Gabiony. Statické zkoušky laboratorní rozbory zeminy kontroly zhutnění.

+420 603 521 818
www.geologie.cz