Poloha firmy
Hledat Resetujte filtr

GEOACTIV s.r.o. Česká Lípa

Geologický průzkum

Firma GEOACTIV s.r.o. se zabývá inženýrskou a ložiskovou geologií, průzkumem pro zakládání staveb, dále hydrogeologií a praktickou ekologií. Zajišťujeme komplexní inženýrsko geologický průzkum.

+420 603 504 811
www.geoactiv.cz

CHALUPA GGS s.r.o. Praha

Geologický průzkum

Konzultační kancelář pro řešení problematiky v oborech: inženýrská geologie - zakládání staveb, stabilita, průzkumné práce pro stavby, hydrogeologie - studny, průzkumy znečištění, geofyzika - seismika, geoelektrika, radiometrie.

+420 605 700 324
www.chalupaggs.cz

Ing. Radomír Matějka - ZlínGEO Zlín

Geologický průzkum

Naše firma Zlíngeo pracuje v oboru geologické práce, inženýrská geologie, geotechnika. Provádíme geologické průzkumy, měření radonu.

+420 603 825 206

MINQUEST spol. s r.o. Praha

Geologický průzkum

Kontrolní zkoušky zhutnění, posouzení vhodnosti zemin, zatřídění hornin, kontrola základové spáry, geotechnické poradenství, geologický průzkum, výkopy pro základové desky, úprava zeminy a sypanin.

+420 602 149 460
www.minquest.cz

RNDr. Peter Horváth Teplice

Geologický průzkum

Zpracování hydrogeologických posudků studen, vsaků, domovních ČOV, hydrogeologický posudek pro získání stavebního povolení, nebo analýzu a průzkum kvality vody Vám zajistí pan RNDr. Peter Horváth. Své služby poskytuji jak soukromým osobám tak i firmám a obcím.

+420 602 681 917

Ing. Martin Janda Křemže

Geologický průzkum

Inženýrskogeologický průzkum, geologický průzkum základové půdy, geologické hydrogeologické poměry dané lokality, inženýrská geologie, geotechnika, ložisková geologie. Gabiony. Statické zkoušky laboratorní rozbory zeminy kontroly zhutnění.

+420 603 521 818
www.geologie.cz