Poloha firmy
Hledat Resetujte filtr

JUDr. Simona Macášková-Holubová Říčany

Advokáti a advokátní kanceláře

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby pro občany i firmy.

Ošmera Petr, JUDr., advokát Brno

Advokáti a advokátní kanceláře

Nabízíme služby advokátní kanceláře, kompletní právní servis pro podnikatele i fyzické osoby v oblasti práva občanského, rodinného (včetně zastupování při rozvodech), máme velké zkušenosti v oblasti práva trestního, obchodního (včetně vymáhání pohledávek).

+420 549 123 223
+420 732 542 905
www.advokatosmerabrno.cz

Kudynová Jana, JUDr., advokát Praha

Advokáti a advokátní kanceláře

Nabízím právní služby v oboru zejména rodinného práva, práva nemovitostí, pracovního a občanského práva.

+420 257 323 434
+420 777 657 127
www.ak-holub.com

Bönisch Jiří, JUDr. Brno

Advokáti a advokátní kanceláře

Provozujeme advokátní kancelář v Brně, zastupování u soudu, jsme zaměřeni především na právo obchodní, občanské, trestní, rodinné a vypořádání společného majetku, správní právo, vymáhání pohledávek, převody nemovitostí.

+420 516 809 216

Klofáč Josef, JUDr. Česká Lípa

Advokáti a advokátní kanceláře

Advokát Česká Lípa. Zaměření na generální praxe, obchodní, občanské, rodinné právo, trestní právo, převody nemovitosti.

+420 602 974 415

TEMPUS, advokátní kancelář, s.r.o. Praha

Advokáti a advokátní kanceláře

Naše advokátní kancelář nabízí komplexní právní služby oblasti korporátního, pracovního, smluvního, nemovitostního a trestního práva, občanského, rodinného.

+420 737 444 477
www.tempuslegal.cz

Advokátní kancelář Dr. Kunz a partner s.r.o. Praha

Advokáti a advokátní kanceláře

Naše advokátní kancelář nabízí komplexní právní služby. Zaměřujeme se na občanské, obchodní, trestní, mezinárodní a pracovní právo. Právní služby jsou poskytovány v českém jazyce, v německém jazyce a anglickém jazyce členy advokátní kanceláře

Advokátní kancelář JUDr. Vladimír Medek Frýdek-Místek

Advokáti a advokátní kanceláře

Nabízím advokátní služby v oblasti občanského, rodinného a trestního a korporátního práva. Zastupuji před soudy při řešení sporů z občanskoprávních vztahů a v dědickém řízení. Provádím sepisování smluv, návrh na nařízení exekuce trestního oznámení.

+420 558 647 164
+420 602 202 305
www.ak-medek.cz

Kořínková Klára, JUDr.,Ph.D., advokátka Praha

Advokáti a advokátní kanceláře

Zaměřuji se na občanské právo - uplatňování nároku na náhradu škody a újmy vzniklé při dopravní nehodě. Dále se zaměřuji na pracovní právo- úhradu za poškození zdraví při pracovním úrazu, rodinné právo - rozvody a vypořádání majetku.

+420 224 240 999
+420 721 246 810
http://ak-korinkova.cz/

Brhlíková Romana, JUDr, advokátní kancelář Hodonín

Advokáti a advokátní kanceláře

Poskytuji komplexní právní služby fyzickým i právnickým osobám se zaměřením především na právo občanské včetně rodinného a trestní.
Zajišťuji vymáhání pohledávek, převody nemovitostí včetně advokátní úschovy, řeším rozvody, výživné, společné jmění manželů, výkony rozhodnutí a exekuce. V oblasti trestního práva poskytuji konzultace a obhajobu včetně sepisu řádných i mimořádných opravných prostředků.

+420 604 235 625

Dušková Milena, JUDr. Vrchlabí

Advokáti a advokátní kanceláře

Obchodní, občanské, rodinné právo, smlouvy o nemovitostech, pracovní právo, zastupování v řízení před soudy a orgány státní správy.

+420 499 424 714
www.advokatvrchlabi.cz

Hansalanderová Jana, Mgr., advokátka Rakovník

Advokáti a advokátní kanceláře

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, rodinného i trestního práva, převody nemovitostí, kupní smlouvy, darovací smlouvy.

+420 603 830 160
https://www.akhans.cz/

JUDr. Božena Hokeová, advokátka Praha

Advokáti a advokátní kanceláře

Advokátní kancelář Praha a Benešov poskytuje právní služby v oblasti generální praxe se zaměřením zejména na zastupování ve všech druzích řízení před soudy a jinými orgány, obhajobu v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování právních listin.

+420 605 255 302
https://www.akhofa.cz/

Krutílek Jaromír, JUDr., advokát Praha

Advokáti a advokátní kanceláře

Provozujeme advokátní kancelář se zaměřením na občanské, obchodní, pracovní, rodinné, správní a insolvenční právo.

+420 233 326 432
+420 603 514 494
http://www.akrk.cz/

Kyselák Vladimír, JUDr. Příbram

Advokáti a advokátní kanceláře

JUDr. Vladimír Kyselák advokátní praxe v Příbrami, zajišťujeme kompletní právní služby a poradenství.

+420 318 625 215
+420 603 874 919

Rosenová Hana, JUDr. Praha

Advokáti a advokátní kanceláře

Vedeme advokátní kancelář v Praze 4, kde se zaměřujeme na rodinné právo. Pomáháme se sepisováním předmanželských smluv i žádostí o rozvod. Vedeme spory o úpravu poměrů k dětem nebo vypořádání majetkových vztahů v souvislosti s rozvodem.

+420 244 473 337
+420 604 450 090

Slavíková Irena, JUDr., advokátka Praha

Advokáti a advokátní kanceláře

JUDr. Irena Slavíková, advokátka Praha 2, poskytuje právní služby se zaměřením na trestní, obchodní, občanské a rodinné právo.

+420 222 241 397

Soukupová Regina, JUDr., advokátka Praha

Advokáti a advokátní kanceláře

Advokátní kancelář Praha 1 - občanské právo, rodinné právo, obchodní právo, pracovní právo, mediace. Mediátor zapsaný podle zákona u ministerstva spravedlnosti.

+420 224 228 962
+420 602 326 996

Skoupý Rudolf Svitavy

Advokáti a advokátní kanceláře

Advokátní kancelář - právo občanské, obchodní, pracovní, rodinné (rozvody, společné jmění manželů) a trestní právo, insolvenční řízení.

+420 461 530 993
+420 606 733 253