CELIO a.s.

V Růžodolu 2, Litvínov 43601
  • Obory činnosti:

    Odpady
    Recyklace

  • Popis činnosti: Materiálové využití, zpracování a zneškodňování odpadů. Poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady. Významnou činností je využívání bioplynu k výrobě elektrické energie a výroba alternativních paliv.
Kontaktní údaje
Zvětšit